News  Dutch vs Argentina half-court data: 1-5 shots, 0-3 positive shots

Dutch vs Argentina half-court data: 1-5 shots, 0-3 positive shots